Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Uit dit overzicht kunt u opmaken hoe u bedrijf het heeft gedaan het afgelopen jaar.

Een jaarrekening kenmerkt zich veelal door een aantal onderdelen:

  1. Een jaarverslag

    Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het afgelopen boekjaar is gebeurd. Of beter gezegd een jaarverslag is een beschrijving van de jaarrekening. Een toelichting op de cijfers. Zo kan er in worden opgenomen het aantal en soort cliënten, de personeel samenstelling, de doelstellingen en of deze al dan niet behaald zijn.
  2. Een balans

    Een balans is een overzicht waarop kan worden afgelezen of de Activa (tegoeden, gebouwen, goederen – kort gezegd bezittingen) gelijk staat met de Passiva (eigenvermogen + leningen / schulden). Met een balans word duidelijkheid verschaft over het eigen vermogen.
  3. Een resultatenrekening (winst- en verliesrekening)

    Uit een resultatenrekening valt vooral op te maken wat voor kosten er gemaakt zijn en hoeveel deze bedroegen het afgelopen boekjaar. Met een resultatenrekening heeft u overzicht over de kosten en kunt u mogelijk de kosten voor het volgende boekjaar reduceren, om zo uw winst te vergroten.
  4. Een accountantsverklaring

Een jaarrekening biedt dus inzicht in de financiële situatie van een onderneming. Bovendien is het wettelijk verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze wettelijke verplichting geldt voor BV’s, NV’s, Coöperaties en Waarborgfondsen.

Severeyns Thijssen beschikt over een team van accountants & fiscalisten. Laat u vrijblijvend informeren door ons team wat de mogelijkheden zijn wat betreft uw jaarrekening.